Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi