Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – Budowa wiat