Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim – etap I